Nederlands Engels Groter Normaal Kleiner

 Welkom bij DGO (voorheen bekend als DV&V)

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkendspecifiek kennisnetwerk. Ons doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van de gespecialiseerde diëtetiek voor kwetsbare ouderen. Met ‘ouderen’ gaan wij niet alleen uit van de kalenderleeftijd, maar ook van de ‘biologische leeftijd’. De leden van DGO zijn diëtisten werkzaam in de geriatrie en ouderenzorg (diëtist GO).

Wat maakt de Diëtist Geriatrie en Ouderen uniek?
De cliëntkan rekenen op een behandeling uitgaande van zijn of haar specifieke wensen(gezondheid en welzijn). Centraal staat dat de behandeling een positieve bijdrage levert aan de functionaliteit en de kwaliteit van leven van de cliënt. Waar mogelijk draagt de behandeling bij aan het verhogen van de autonomie van de cliënt en de participatie in de samenleving.
Dit alles vanuit een multidisciplinairebenadering.

Diëtetiek  in de geriatrie en ouderenzorg
De diëtist GO onderscheidt pathologie en hieraan gerelateerde gezondheidsproblemen in termen van functies en anatomische  eigenschappen. De diëtist GO bespreekt demogelijkheden en beperkingen die de cliënt ervaart in het dagelijkse leven en eventuele participatieproblemen voor de sociaal-maatschappelijke omgeving ten aanzien van voeding.
De diëtistische behandeling ondersteunt op deze wijze, waar dat kan,de cliënt bij het zo lang mogelijk thuis wonen.
Specifiek wordt daarbij rekening gehoudenmet de afnemende mobiliteit en eventuele cognitieve functies door verouderingsaspecten.
De diëtist GO werkt met ouderen die verblijven in het ziekenhuis, verpleeghuis, in een woon-zorgcomplex of thuis wonen.
De behandeling is vaak een specialistisch onderdeel van een multidisciplinaire benadering.